PlugBox

Ładowanie samochodu elektrycznego – towar czy usługa?

Czy na stacjach ładowania dochodzi do sprzedaży energii? Czy rozliczając ładowanie kierowców należy posługiwać się stawką VAT dla towarów – czy usług? Wśród nowych lub przyszłych właścicieli stacji ładowania samochodów elektrycznych, to pytanie pojawia się regularnie. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu i postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące rozliczania czynności ładowania.

Kobieta ładująca samochód elektryczny, trzymając w ręce tablet.

Spis treści:

Czym jest towar, a czym usługa w rozumieniu prawa polskiego?

Towarem w rozumieniu prawa polskiego to dobro, które jest w stanie być przedmiotem obrotu handlowego. Przykłady towarów obejmują produkty spożywcze, elektronikę, samochody, ubrania i wiele innych fizycznych przedmiotów. Polskie prawo reguluje kwestie związane z towarem w Kodeksie Cywilnym i przepisach podatkowych.

Usługa to działanie lub świadczenie, które dostarcza określone korzyści lub rozwiązuje konkretne problemy, ale nie jest fizycznym produktem. Usługa jest niematerialna (lub ma element niematerialności) i nie ma fizycznego bytu, który można zobaczyć lub dotknąć.

Ładowanie samochodu elektrycznego – wątpliwości prawne.

Wzrost popularności samochodów elektrycznych wpłynął na dynamiczny rozwój infrastruktury ładowania. W związku z tym, coraz większa ilość stacji ładowania samochodów elektrycznych trafia w ręce osób prywatnych i przedsiębiorców. Do pewnego momentu nie były jednak jasno określone przepisy, które wskazywałyby, czy ładowanie samochodu elektrycznego na stacji ładowania, powinno być rozliczane w ramach sprzedaży towaru czy usługi. Aby ujednolicić prawo i dać pewną odpowiedź właścicielom stacji ładowania, Naczelny Sąd administracyjny wystosował wniosek do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) o wyjaśnienie kwestii prawnej czynności ładowania samochodów elektrycznych.

Wyrok TSUE z 26 kwietnia 2022 – ładowanie samochodów elektrycznych, jako dostawa towaru.

Na decyzję TSUE czekaliśmy rok – 20 kwietnia 2023r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie, które na stałe rozstrzygnął spór dotyczący charakteru prawnego ładowania pojazdów elektrycznych. Czynność ładowania samochodów elektrycznych została określona jako dostawa towaru. Decyzja podjęli w odniesieniu punktów Dyrektywy unijnej VAT, które wskazują, że energia elektryczna, również ta użyta do ładowania pojazdów elektrycznych, jest traktowana jako dobro materialne, a świadczenie usług jest transakcją nie będącą wynikiem przekazania dóbr.

Oświadczenie TSUE, a kwestie podatkowe. Rozliczanie usługi ładowania pojazdów elektrycznych.

Decyzja Trybunału Sprawiedliwości UE ma szczególne znaczenie w zakresie rozliczania czynności ładowania samochodów elektrycznych. Związane jest to z różnym opodatkowaniem usługi oraz towarów materialnych. Skoro ładowanie samochodów elektrycznych jest dostawą towaru, jak powinniśmy je rozliczać?

  • Dostawa towarów jest opodatkowana stawką VAT w wysokości 23%.
  • Właściciel stacji ładowania musi ustalić stałe miejsce świadczenia usługi – miejscem opodatkowania dostawy energii elektrycznej jest miejsce, w którym towar, w tym kontekście będzie to energia elektryczna, znajduje się w momencie sprzedaży (ładowania samochodu elektrycznego).

Communev, jako forma rozliczenia czynności usługi ładowania samochodu.

Communev to innowacyjne narzędzie CPO+eMSP, który w prosty i przejrzysty sposób umożliwia rozliczenie ładowania samochodów elektrycznych na własnej stacji ładowania. Środki za ładowanie są dostępne od razu w panelu klienta, co odróżnia Communev od innych operatorów. Każdy właściciel posiadający stację ładowania wyposażoną w psotokół OCCP 1.6 i wyższy, może podłączyć swoją stację pod Communev.

Jakie korzyści przynosi dołączenie do systemu Communev?

  • Natychmiast otrzymujesz środki za ładowanie – nie rozliczamy się w systemach miesięcznych czy kwartalnych. Środki za ładowanie dostępne są od razu po naładowaniu się kierowcy na Twojej stacji.
  • Nie musisz decydować się na stację komercyjną, ponieważ Communev nie wymusza na Tobie udostępnianie stacji innym. Jeśli planujesz ładowanie o określonej porze i nie chcesz, aby inni kierowcy zajęli w tym czasie stacje, po prostu tymczasowo wyłączasz ją z użytku.
  • Zarabiasz dokładnie tyle, ile chcesz. Za pośrednictwem aplikacji samodzielnie wyznaczasz cenę za kW.
  • Korzystasz sam – a kiedy nie korzystasz – udostępniasz innym. Dzięki temu eliminujesz bezczynność ładowarek i zwiększasz ich ilość na mapie Polski. Tym samym przyczyniasz się do wzrostu popularności samochodów elektrycznych w całej Europie.

Dołącz do Communev, aby rozwijać ekospołeczność współdzielenia infrastruktury ładowania. Więcej o Communev przeczytasz na: https://communev.eu/

1 thought on “Ładowanie samochodu elektrycznego – towar czy usługa?”

  1. Pingback: Ile można zarobić na stacji ładowania? - PlugBox

Comments are closed.

Scroll to Top