PlugBox

Ile trwa ładowanie samochodu elektrycznego? Moc stacji, a czas ładowania samochodu elektrycznego.

Ile trwa ładowanie samochodu elektrycznego? To pytanie pojawia się często wśród osób rozważających zakup samochodu elektrycznego. Odpowiedź zależy od wielu czynników, z których jeden z kluczowych to moc stacji ładowania. Moc stacji ma istotny wpływ na czas potrzebny do naładowania samochodu elektrycznego. Warto zrozumieć, że prędkość ładowania nie jest stała, a wiele zmiennych, takich jak pojemność baterii pojazdu czy temperatura otoczenia, może wpłynąć na efektywność tego procesu. Warto bliżej przyjrzeć się temu złożonemu zagadnieniu, aby lepiej zrozumieć, jakie czynniki wpływają na czas ładowania samochodów elektrycznych.

Co wpływa na czas ładowania samochodu elektrycznego?
Woman charging electro car at the electric gas station

Spis treści:

 • Od czego zależy prędkość ładowania samochodu elektrycznego?
 • Metody ładowania samochodów elektrycznych
 • Szybkie ładowanie – stacje DC, a zużycie baterii
 • Ładowanie w warunkach domowych – czy można je przyśpieszyć?
 • Jak często ładować samochód elektryczny?

Od czego zależy prędkość ładowania samochodu elektrycznego?

Prędkość ładowania samochodu elektrycznego zależy od wielu czynników, które wpływają na efektywność procesu dostarczania energii do akumulatora pojazdu. Pierwszym kluczowym aspektem jest moc ładowania, wyrażana w kilowatach (kW). Im większa moc ładowania, tym szybszy proces ładowania, o ile samochód i stacja ładowania są kompatybilne pod względem dostarczanej mocy. Kolejnym czynnikiem wpływającym na prędkość ładowania jest pojemność baterii samochodu – im większa pojemność, tym dłuższy czas potrzebny do pełnego naładowania akumulatora.

Bateria i jej pojemność

Czas ładowania samochodu elektrycznego jest ściśle związany z wieloma czynnikami, a kluczowym z nich jest bateria i jej charakterystyka. Przede wszystkim pojemność baterii ma ogromny wpływ na czas ładowania. Im większa pojemność akumulatora, tym więcej energii trzeba dostarczyć, co oznacza, że ładowanie zajmie dłużej. Niemniej jednak, nie tylko pojemność jest kluczowym aspektem. Wiek baterii także ma znaczenie. Starsze baterie mogą tracić zdolność do przyjmowania energii, co prowadzi do wydłużenia czasu ładowania.

Typ ładowania samochodu elektrycznego

Rodzaj zastosowanej technologii ładowania również ma znaczenie. Istnieją różne standardy ładowania, takie jak DC fast charging (ładowanie prądem stałym) i AC charging (ładowanie prądem przemiennym). Ładowanie prądem stałym zazwyczaj jest znacznie szybsze niż ładowanie prądem przemiennym, ale wymaga specjalnych stacji ładowania, takich jak Plugbox Fast, Fast Mini czy Hybrid. Natężenie prądu, które może obsłużyć samochód i stacja ładowania, ma znaczenie. Wyższe natężenie prądu przyspiesza proces ładowania.

Warunki zewnętrzne – temperatura, a ładowanie samochodu

Warunki zewnętrzne, takie jak temperatura otoczenia, mogą również wpływać na prędkość ładowania. Dlaczego zimą samochody elektryczne ładują się dłużej? Niskie temperatury mogą ograniczyć zdolność akumulatora do przyjmowania energii, co skutkuje dłuższym czasem ładowania. Ogniwo litowo-jonowe będące najpopularniejszym rdzeniem baterii samochodów elektrycznych reaguje na temperatury otoczenia. Przy niskich temperaturach dochodzi do kurczenia się struktury ogniwa. Efektem tego zjawiska jest ograniczenie przestrzenni transportowych jonów litu, które odpowiadają za przepływ energii w baterii.

Aby zaradzić temu problemowi, samochody elektryczne wyposażone są w systemy zarządzania temperaturą akumulatora – BMS (z ang. Battery Management System). Te systemy mają za zadanie utrzymać baterię w odpowiedniej temperaturze, co poprawia wydajność ładowania w warunkach zimowych. Gdy temperatura spada poniżej pewnej wartości, BMS może całkowicie zablokować możliwość ładowania samochodu elektrycznego. Jednak mimo tych rozwiązań, warto być świadomym, że niskie temperatury nadal wpływają na czas ładowania samochodów elektrycznych, co wymaga od użytkowników pewnej dostosowawczości i planowania podróży w sezonie zimowym.

Inne czynniki wpływające na czas ładowania pojazdu

Ostatecznie, prędkość ładowania zależy od połączenia wszystkich tych czynników, a także od specyfikacji samochodu i stacji ładowania. W miarę rozwoju technologii oraz inwestycji w infrastrukturę ładowania można spodziewać się coraz szybszych procesów ładowania samochodów elektrycznych.

 • Pojemność baterii: Samochody elektryczne różnią się pojemnością baterii, co ma bezpośredni wpływ na czas ładowania. Pojazdy z większymi bateriami wymagają więcej czasu na naładowanie w pełni.
 • Typ złącza: Różne samochody elektryczne wykorzystują różne rodzaje złączy i standardów ładowania. Kompatybilność z daną stacją może wpłynąć na prędkość ładowania
 • Stan naładowania baterii: Im bardziej rozładowana jest bateria, tym szybciej można ją naładować. Ładowanie od 0% do 80% zazwyczaj jest znacznie szybsze niż ładowanie od 80% do 100% z powodu procesów zarządzania baterią.
 • Technologia zarządzania baterią: Zaawansowane systemy zarządzania baterią w niektórych samochodach mogą dostosowywać prędkość ładowania w zależności od stanu naładowania baterii i temperatury, aby zwiększyć jej trwałość.
 • Specyfikacje techniczne stacji ładowania: Nie wszystkie stacje ładowania mają taką samą moc. Stacje o większej mocy będą w stanie dostarczyć więcej energii do samochodu, skracając czas ładowania.
 • Obciążenie stacji: Jeśli wiele samochodów korzysta z jednej stacji ładowania, czas ładowania każdego z nich może się wydłużyć, ponieważ moc dostępna dla każdego pojazdu może być ograniczona.
 • Zawartość energii w źródle zasilania: Jeśli źródło zasilania (np. sieć elektroenergetyczna) jest obciążone, to dostępna moc dla stacji ładowania może być ograniczona, co wpłynie na czas ładowania.

Metody ładowania samochodów elektrycznych – moc stacji

Metody ładowania samochodów elektrycznych oraz ich wpływ na czas ładowania stanowią kluczową kwestię dla użytkowników pojazdów elektrycznych. Istnieje kilka głównych metod ładowania, z których każda ma swoje charakterystyczne cechy i wpływ na efektywność procesu.

Pierwsza metoda to ładowanie w domu lub w pracy, z wykorzystaniem standardowych gniazd i ładowarek o niskiej mocy. To rozwiązanie jest wygodne, ale zazwyczaj trwa najdłużej. Czas ładowania w dużej mierze zależy od mocy ładowarki i pojemności baterii pojazdu, co oznacza, że naładowanie samochodu od zera do pełna może trwać od kilku do kilkunastu godzin. Domowe stacje ładowania są dobrym rozwiązaniem dla osób, które poruszają się głównie po okolicy.

Kolejna metoda to ładowanie na stacjach publicznych. Takie stacje oferują wyższą moc ładowania niż standardowe gniazda w domu. Dostępne są różne standardy, takie jak ładowanie prądem stałym (DC fast charging) i prądem przemiennym (AC charging). Ładowanie prądem stałym jest zazwyczaj znacznie szybsze. Pozwala na uzyskanie znaczącego przyrostu energii w krótszym czasie, często od 30 do 60 minut.

Szybkie ładowanie (DC) samochodów elektrycznych, a zużycie baterii

Szybkie ładowanie samochodów elektrycznych za pomocą prądu stałego (DC fast charging) jest wygodnym rozwiązaniem, które umożliwia znaczne przyspieszenie procesu naładowania baterii. Jednak, jak w przypadku każdej technologii, istnieją pewne kwestie dotyczące zużycia baterii, które warto uwzględnić.

Szybkie ładowanie generuje wyższe temperatury w baterii niż ładowanie przy niższych mocach. Wzrost temperatury może wpłynąć na trwałość i długoterminowe zdrowie baterii. Wysokie temperatury mogą przyspieszyć proces degradacji baterii, co oznacza, że po pewnym czasie bateria może utracić część swojej pojemności. Jest to szczególnie istotne, jeśli szybkie ładowanie jest stosowane regularnie (co każde ładowanie pojazdu, szczególnie w niesprzyjających warunkach). Warto pamięć jednak, że szybkie ładowanie nie niszczy akumulatorów, wbrew powszechnie rozprzestrzenianym mitom.

Producenci samochodów elektrycznych starają się ograniczyć wpływ szybkiego ładowania na baterię poprzez zastosowanie zaawansowanych systemów zarządzania baterią. Te systemy kontrolują temperaturę baterii i dostosowują moc ładowania w celu zminimalizowania negatywnego wpływu. W niektórych samochodach istnieją również tryby, które pozwalają na ograniczenie mocy ładowania w zamian za dłuższy czas naładowania, co może być korzystne w sytuacjach, gdzie trwałość baterii jest priorytetem.

Ładowanie w warunkach domowych – czy można je przyśpieszyć?

Ładowanie samochodu elektrycznego w warunkach domowych można nieznacznie przyspieszyć, choć tempo ładowania w dużej mierze zależy od mocy ładowarki i pojemności baterii pojazdu. Oto kilka sposobów, jakie można zastosować, aby zwiększyć prędkość ładowania w domu:

 • Zakup ładowarki o większej mocy: Standardowe gniazda elektryczne w domu zazwyczaj dostarczają napięcie 230V i obsługują ładowarki o mocy 3-7 kW. Jeśli zainstalujesz ładowarkę o wyższej mocy, np. 11 kW, taką jak Plugbox Smart, to proces ładowania będzie znacznie szybszy.
 • Zarządzanie czasem ładowania: Wielu samochodów elektrycznych pozwala na zaplanowanie czasu ładowania, co może pomóc w oszczędzaniu czasu. Możesz ustawić pojazd, aby ładował się w godzinach, gdy napięcie w sieci jest wyższe, co pozwoli na szybsze ładowanie.
 • Monitorowanie temperatury: Przy niskich temperaturach akumulator może ładować się wolniej. Jeśli masz możliwość ogrzewania garażu lub miejsca parkingowego, możesz utrzymywać temperaturę w okolicy ładowarki na odpowiednim poziomie, co przyspieszy ładowanie.
 • Optymalizacja ustawień ładowania: Niektóre samochody elektryczne pozwalają na dostosowanie ustawień ładowania, takie jak moc ładowania czy poziom naładowania.. Dostosowanie tych ustawień może przyspieszyć proces ładowania.

Jak często ładować samochód elektryczny?

„Zdrowe” ładowanie samochodu elektrycznego powinno kończyć się w okolicach 80% pojemności baterii. Niektóre pojazdy posiadają systemy, które same odcinają zasilanie akumulatora przy osiągnięciu tego pułapu. Wiele samochodów elektrycznych ma funkcje monitorowania i zarządzania stanem naładowania baterii z poziomu użytkownika. Dzięki temu możesz dostosować ładowanie do swoich potrzeb, unikając nadmiernego rozładowania lub pełnego naładowania, co może wpłynąć na trwałość baterii.Warto pamiętać, że nie tylko ładowanie do 100%, ale też pełne rozładowanie baterii może wiązać się z szybszą degradacją ogniwa.

Jeśli masz dostęp do ładowarki w swoim garażu lub na swoim parkingu, to nocne ładowanie jest wygodnym rozwiązaniem. Możesz ustawić samochód do ładowania w godzinach nocnych, kiedy to napięcie w sieci jest często wyższe, co pozwoli na bardziej wydajne ładowanie. Co więcej, nocna taryfa jest zdecydowanie tańsza niż taryfa dzienna, co dodatkowo ogranicza koszty ładowania.

Jak najlepiej zarządzać ładowaniem, aby przyśpieszyć proces, a jednocześnie zadbać o baterię w samochodzie elektrycznym? Warto korzystać ze stacji od sprawdzonego producenta. Takie stacje posiadają odpowiednie cetyfikaty oraz zaświadczenia, gwarantujące bezpieczeństwo i jakość. Plugbox Europe to jednak nie tylko producent stacji, ale również autor oprogramowania Communev, dzięki któremu możliwe jest stałe monitorowanie mocy, prędkości oraz czasu ładowania pojazdu.

Scroll to Top