PlugBox

Rozporządzenie o Infrastrukturze Paliw Alternatywnych (AFIR) – co musisz wiedzieć?

Polityka klimatyczna Unii Europejskiej rozwija się w bardzo szybkim tempie. Szczególne miejsce zajmuje w niej sektor transportu, który w najbliższych latach będzie przechodził gigantyczne zmiany. UE zdecydowała już wstępnie m.in. o zakazie sprzedaży nowych samochodów z napędem spalinowym od 2035 roku. Oznacza to konieczność przerzucenia się na pojazdy elektryczne, a w szerszym kontekście duże inwestycje w stacje ładowania aut elektrycznych. Tutaj właśnie pojawia się AFIR. Sprawdź, jakie są jego założenia i przygotuj się na zmiany.

Rozporządzenie o Infrastrukturze Paliw Alternatywnych
Rozporządzenie o Infrastrukturze Paliw Alternatywnych

Spis treści

Czym jest AFIR?

Rozporządzenie o Infrastrukturze Paliw Alternatywnych, czyli AFIR to dokument wyznaczający cele oraz tempo rozbudowy infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych w państwach członkowskich UE. Propozycja wprowadzenia zmian stała się koniecznością wobec wyzwań zmieniającego się świata oraz zagrożeń klimatycznych. To Komisja Europejska zajęła się tym zagadnieniem, proponując zastąpienie dotychczasowych regulacji nowymi, mającymi sprawić, że stacja ładowania samochodu będzie znacznie częstszym widokiem na europejskich drogach.

AFIR przegłosował już Parlament Europejski. Proces legislacyjny przewiduje też trójstronne negocjacje pomiędzy Radą Unii Europejskiej, Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim. Co ważne, jest to rozporządzenie, nie dyrektywa. Wyrażone w nim cele nie wymagają więc implementacji do prawa krajowego, lecz od razu stają się wiążące dla krajów członkowskich UE.

Dzięki AFIR elektromobilność ma rozwijać się w jeszcze szybszym tempie. Jednym z podstawowych założeń rozporządzenia jest bowiem wprowadzenie obowiązku wzrostu mocy w sieci ogólnodostępnej infrastruktury ładowania, która ma odpowiadać ilości nowo rejestrowanych samochodów elektrycznych.

Co spowodowało powstanie rozporządzenia AFIR?

Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych pochodzących z transportu to jeden z priorytetów Komisji Europejskiej. Mają temu służyć m.in. ogólnodostępne stacje ładowania aut elektrycznych. Jest to konsekwencja nowej polityki klimatycznej – w lipcu 2021 roku Unia Europejska przedstawiła pakiet postulatów „Fit for 55”. Jego główne założenia to:

  • ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w Europie o 55 proc. do 2030 r. (w porównaniu do roku 1990),
  • osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.

AFIR jest jednym z rozporządzeń, stanowiącym odpowiedź na pakiet „Fit for 55”. Zastąpił tym samym dotychczasową regulację infrastruktury paliw alternatywnych, która obowiązywała od 2014 r. – AFID. W przypadku Polski jest wiele do nadrobienia – mapa stacji ładowania samochodów elektrycznych w Polsce jest bardzo skromna i jest jedną z najsłabiej rozwiniętych w Europie (według ACEA).

alternatywa

Jakie zmiany wprowadza rozporządzenie AFIR?

AFIR zakłada nie tylko obowiązywanie określonych wymagań dotyczących minimalnej mocy ładowarek, ale też rozmieszczenie ich w odpowiednich odległościach. Parlament Europejski rozbudował w tym zakresie pierwotne propozycje KE. Zgodnie z nimi:

  • ogólnodostępne strefy ładowania dla elektrycznych LDV (wzdłuż sieci bazowej) mają być rozmieszczone w każdym kierunku jazdy w odległości maksymalnie 60 km, a moc HUB-ów ma wynosić co najmniej 600 kW do 2025 r.,
  • jeśli udział pojazdów elektrycznych w ogólnej flocie wyniesie 1 proc., na każdy pojazd ma przypadać 3 kW mocy, od 2 do 5 proc. – 2 kW, powyżej 7,5 proc. – 1 kW,
  • krajowa infrastruktura ładowania o minimalnym poziomie docelowej mocy wyjściowej ma być wystarczająca dla 3 proc. pojazdów lekkich do końca 2027 r. oraz 5 proc. do końca 2030 r.,

Rozbudowa infrastruktury będzie zatem niezbędna dla sprostania wymaganiom AFIR. Stacje ładowania w Polsce będą pojawiać się w kolejnych lokalizacjach. GDDkiA pracuje obecnie nad uruchomieniem nowych Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) uwzględniających rozporządzenie AFIR.

Przeżuć się na elektryka już dziś!

Samochody elektryczne to niedaleka przyszłość. Warto więc wyjść jej naprzeciw, decydując się jak najszybciej na auto elektryczne. Dzięki rozporządzeniu AFIR nie musisz się już obawiać problemów ze znalezieniem stacji ładowania. AFIR przenosi elektromobilność na nowy poziom, ujednolicając europejskie standardy. Problem dostępności stacji nie będzie problemem również, jeśli zdecydujesz się na PlugBox – nowoczesną ładowarkę do samochodów elektrycznych. Przerzuć się na elektryka!

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top