PlugBox

Obowiązkowe stacje ładowania – gdzie i od kiedy?

Wprowadzona przez Sejm nowelizacja ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych to wyzwanie, z którymi przyjdzie się zmierzyć w kolejnych latach w związku z rozwojem e-transportu w Polsce. Obowiązkowe stacje ładowania to jedna ze zmian. Chociaż już teraz stacje ładowania samochodów elektrycznych są dodatkową korzyścią dla kupujących dostępne na rynku nieruchomości, czy korzystających z infrastruktury publicznej, ogólnodostępne stacje ładowania wciąż nie są dostępne w odpowiednich ilościach. Już teraz wiadomo, że samochody elektryczne będą przejmować rynek, dlatego możemy spodziewać się więcej reform w ustawie o elektromobilności. Dziś odpowiadamy na pytanie: obowiązkowe stacje ładowania samochodów elektrycznych – kogo obejmie nowe zobowiązanie? Sprawdź!

Obrazek przestawiający osobę ładującą samochód elektryczny. W ręce trzyma aplikację mobilną do ładowania samochodu.

Spis treści

Nowelizacja ustawy o elektromobilności – zmiany w przepisach

Od stycznia 2025 roku w życie wchodzą zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Nowe regulacje niosą z sobą kluczowe wymogi dla właścicieli oraz zarządców budynków niemieszkalnych. Zgodnie z nowymi przepisami, każdy z tych obiektów będzie zobowiązany do zainstalowania minimum jednego punktu ładowania samochodów elektrycznych, jak również do przygotowania infrastruktury umożliwiającej przyszłe przyłączanie kolejnych stacji. Celem tych zmian jest stworzenie dogodnych warunków dla posiadaczy samochodów elektrycznych oraz przyspieszenie aktywnego procesu.

Na ten moment obowiązek montażu stacji ładowania samochodów elektrycznych objął właścicieli obiektów niemieszkalnych, z którymi związanych jest 20 lub więcej miejsc postojowych. W praktyce oznacza to, że nowy obowiązkowe będzie dotyczył szczególnie zarządców budynków o charakterze handlowo-usługowym, ale również szpitali, hoteli oraz obiektów kulturalnych.

Takie wymogi mogą okazać się szczególnie kosztowne i trudne do zrealizowania dla właścicieli starszych nieruchomości. Dlatego warto wspomnieć, że wchodzący w życie w styczniu 2025 roku obowiązek montażu stacji ładowania nie będzie dotyczył małych i średnich przedsiębiorstw. Niemniej jednak, dla większych instytucji, które muszą spełnić nowe standardy, wyzwanie polega na szybkim dostosowaniu się do zmieniającej się rzeczywistości. Proces ten obejmuje nie tylko instalację stacji ładowania, ale także przygotowanie planu rozmieszczenia, uzyskanie niezbędnych zgód i pozwolenia oraz przygotowanie odpowiedniej infrastruktury elektrycznej.

Obowiązkowe stacje ładowania samochodów elektrycznych tylko w budynkach niemieszkalnych

Aktualnie polskie prawo nie nakłada na deweloperów ani zarządców budynków mieszkalnych obowiązku montażu stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa nakazuje jednak, aby przy projektowaniu nowych budynków przewidzieć miejsce na infrastrukturę pozwalającą na montaż stacji w przyszłości. Zgodnie z Ustawą o Elektromobilności i Paliwach Alternatywnych, dla wszystkich budynków będących w trakcie projektu lub budowy, posiadających więcej niż 10 miejsc postojowych, zarządca (deweloper) musi zainstalować przewody i kable elektryczne, umożliwiające podłączenie stacji ładowania pojazdów – dotyczy to każdego miejsca postojowego, znajdującego się wewnątrz budynku oraz przylegającego do budynku.

Co ciekawe, wymagania dotyczące montażu stacji ładowania pojazdów dotyczą również budynków remontowanych, jeśli spełnione są poniższe warunki:

  • Prace związane z przebudową czy remontem budynku, dotyczące przegród zewnętrznych oraz systemów technicznych budynku, wynoszą więcej niż 25% wartości budynku (nie wliczając wartości gruntu);
  • Koszty instalacji stacji ładowania samochodów elektrycznych oraz infrastruktury wymaganej nie przekraczają 7% całkowitego kosztu remontu;
  • Stanowiska o których mowa wyżej przylegają do budynku, a remont obejmuje parking lub infrastrukturę elektryczną budynku.

Stacje ładowania w Polsce – rozwój elektromobilności w kolejnych latach

Polska, choć wciąż pozostaje w tyle w kwestii elektromobilności w porównaniu do innych państw Unii Europejskiej, wykazuje widoczny postęp w tym obszarze. Statystyki pokazują, że w 2022 roku liczba zarejestrowanych samochodów elektrycznych wzrosła o imponujące 33%. Z kolei liczba stacji ładowania skoczyła aż o 40%. To świadczy o rosnącym zainteresowaniu elektromobilnością zarówno ze strony konsumentów, jak i przedsiębiorstw.

Perspektywy i wyzwania

Obowiązkowe stacje ładowania to krok w dobrą stronę. Niemniej jednak, nowe przepisy niosą ze sobą zarówno perspektywy, jak i wyzwania. Wprowadzenie nowych punktów ładowania może być skupione wyłącznie na spełnieniu wymogów regulacji, zamiast na długoterminowym rozwoju infrastruktury. To może wpłynąć na jakość i skuteczność dostarczanych usług.

Dodatkowo, ograniczony czas na dostosowanie się do przepisów może generować presję na przedsiębiorstwach. Koszty związane z uzyskaniem certyfikatów, pozwoleniami i infrastrukturą mogą być znaczące. Zwiększony popyt na stacje ładowania może również skutkować wzrostem cen. Dlatego warto sprawdzić ofertę stacji ładowania już teraz. Dołącz do elektrycznej transformacji transportu.

Plugbox Europe to producent i dystrybutor stacji ładowania. W swojej ofercie posiadamy stacje AC i DC. Posiadamy również autorskie oprogramowanie Communev, pozwalające zarządzać stacjami. Chcesz poznać ofertę? Zadzwoń do nas, pozostaw maila – już skorzystać z formularza kontaktu!

1 thought on “Obowiązkowe stacje ładowania – gdzie i od kiedy?”

  1. Pingback: Czy budowa stacji ładowania jest trudna? Przebieg montażu ładowarki EV. - PlugBox

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top