3

Jak wybrać stację ładowania do hotelu, motelu lub pensjonatu?

WŁaściciele obiektów oferujących usługi noclegowe często pytają nas który typ ładowarki będzie najlepszy do ich potrzeb. Odpowiedź na to pytanie nie jest trudna, ale zacząć należy od pytania o efekt jaki chce się osiągnąć. Możliwości są właściwie dwie. Pierwsza, to przyciągnięcie klienta poprzez zaoferowanie możliwości ładowania samochodu elektrycznego. Jest to aktywne podejście do inwestycji w stację ładowania, która w perspektywie może generować dla hotelu dodatkowy przychód. W takim wypadku sugerujemy silniejsze stacje ładowania, jak Plugbox Smart, o mocy 7, 11 lub 22kWh. Stacje tego rodzaju montujemy na ścianie hotelu, ścianie parkingu podziemnego pod hotelem lub na parkingu przed hotelem, na specjalnym słupie. Oczywiście oznaczamy miejsce parkingowe przy stacji ładowania w bardzo wyraźny i widoczny sposób. Informacja o dostępnej stacji ładowania trafia na ogólnodostępne mapy.
Drugie rozwiązanie jest raczej pasywne. Polega ono na doposażeniu hotelu w stację lub punkt ładowania, po to by odpowiedzieć na potrzebę gościa. Oczywiście i w tej sytuacji dobrym rozwiązaniem jest ładowarka zainstalowana na stałe. Jednak za minimum wyposażenia każdej bazy noclegowej uważamy chociaż małą ładowarkę przenością, jak Plugbox Flexi, którą można podłączyć do każdego hotelowego gniazdka i zaoferować gościowi ładowanie, podczas jego pobytu.

2

Punkt ładowania czy stacja ładowania?

Pytanie pojawia się coraz częściej, a jest spowodowane treścią wspomnianego wcześniej rozporządzenia i obowiązkowi dozoru stacji ładowania pojazdów elektrycznych przez Urząd Dozoru Technicznego.
Zdaje się, że kłopot tkwi w nazewnictwie. Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych, wprowadza definicję stacji ładowania. Cytuję: „wolnostojący obiekt budowlany z zainstalowanym co najmniej jednym punktem ładowania o normalnej mocy (…) wyposażone w oprogramowanie umożliwiające świadczenie usług ładowania, wraz ze stanowiskiem postojowym oraz, w przypadku gdy stacja ładowania jest podłączona do sieci dystrybucyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, instalacją prowadzącą od punktu ładowania do przyłącza elektroenergetycznego. Można zatem wnioskować, że jeśli prowadzimy hotel lub restaurację, to każda ładowarka zainstalowana przy specjalnie wyznaczonym miejscu parkingowym, będzie oficjalnie nazwana stacją ładowania. Zdaje się, że tylko ładowarki przenośne (jak PlugBox Flexi), będą wyłączone z tego obowiązku. Wygląda, że ten typ ładowarek będzie można nazywać punktem ładowania. Oczywiście, jeśli mamy Plugbox Smart w swoim garażu, czy stanowisku postojowym i korzystamy zeń tylko do własnych potrzeb, unikniemy konieczności zgłoszenia do UDT, ale to już temat na inny post.