1

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego

Zgodnie z informacją podaną przez Ministerstwo Cyfryzacji: „Minister Energii podpisał rozporządzenie 26 czerwca 2019 r. Ma ono na celu uregulowanie zasad funkcjonowania infrastruktury służącej do ładowania energią elektryczną pojazdów samochodowych i stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1124). Wprowadzane przepisy prawne przyczynią się do zapewnienia jak najwyższego stopnia bezpieczeństwa ww. instalacji w trakcie ich eksploatacji.”
Jak już wiemy, rozporządzenie to wprowadza nieco porządku do obecnej sytuacji panującej na rynku stacji ładowania aut elektrycznych lub punktów ładowania.
Naszym zdaniem, najważniejsze punkty zawarte w ustawie, to te o standaryzacji wtyków do ładowania. Od tej chwili na naszym rynku obowiązuje tak zwany typ 2 (dla prądu AC) oraz Combo CCS2 dla ładowania prądem stałym.
Ustawa określa też rodzaje stacji ładowania które będą podlegać nadzorowi UDT. Ale to już materiał na odrębny post.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są *