PlugBox

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego

Rozporządzenie Ministra Energii
Rozporządzenie Ministra Energii

Zgodnie z informacją podaną przez Ministerstwo Cyfryzacji: „Minister Energii podpisał rozporządzenie 26 czerwca 2019 r. Ma ono na celu uregulowanie zasad funkcjonowania infrastruktury służącej do ładowania energią elektryczną pojazdów samochodowych i stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1124). Wprowadzane przepisy prawne przyczynią się do zapewnienia jak najwyższego stopnia bezpieczeństwa ww. instalacji w trakcie ich eksploatacji.”
Jak już wiemy, rozporządzenie to wprowadza nieco porządku do obecnej sytuacji panującej na rynku stacji ładowania aut elektrycznych lub punktów ładowania.
Naszym zdaniem, najważniejsze punkty zawarte w ustawie, to te o standaryzacji wtyków do ładowania. Od tej chwili na naszym rynku obowiązuje tak zwany typ 2 (dla prądu AC) oraz Combo CCS2 dla ładowania prądem stałym.
Ustawa określa też rodzaje stacji ładowania które będą podlegać nadzorowi UDT. Ale to już materiał na odrębny post.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top