PlugBox

Punkt ładowania czy stacja ładowania?

Punkt ładowania czy stacja ładowania?
Punkt ładowania czy stacja ładowania?

Pytanie pojawia się coraz częściej, a jest spowodowane treścią wspomnianego wcześniej rozporządzenia i obowiązkowi dozoru stacji ładowania pojazdów elektrycznych przez Urząd Dozoru Technicznego.
Zdaje się, że kłopot tkwi w nazewnictwie. Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych, wprowadza definicję stacji ładowania. Cytuję: „wolnostojący obiekt budowlany z zainstalowanym co najmniej jednym punktem ładowania o normalnej mocy (…) wyposażone w oprogramowanie umożliwiające świadczenie usług ładowania, wraz ze stanowiskiem postojowym oraz, w przypadku gdy stacja ładowania jest podłączona do sieci dystrybucyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, instalacją prowadzącą od punktu ładowania do przyłącza elektroenergetycznego. Można zatem wnioskować, że jeśli prowadzimy hotel lub restaurację, to każda ładowarka zainstalowana przy specjalnie wyznaczonym miejscu parkingowym, będzie oficjalnie nazwana stacją ładowania. Zdaje się, że tylko ładowarki przenośne (jak PlugBox Flexi), będą wyłączone z tego obowiązku. Wygląda, że ten typ ładowarek będzie można nazywać punktem ładowania. Oczywiście, jeśli mamy Plugbox Smart w swoim garażu, czy stanowisku postojowym i korzystamy zeń tylko do własnych potrzeb, unikniemy konieczności zgłoszenia do UDT, ale to już temat na inny post.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top